Βοός Ουρά

Image

Ένα από τα πολλά ονόματα που δόθηκαν στο σημερινό ακρωτήρι του Αποστόλου Ανδρέα (Ακρωτήρι Αποστόλου Ανδρέα, Κλείδες, Ουρά Βοός, Αγίου Ανδρέα, Κάπο Σαντ Ανδρέα, Δεινάρετον, Δημάρητον).

Λίγα χιλιόμετρα πιο πίσω βρίσκεται και το ομώνυμο Μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα.

Ο Κλαύδιος Πτολεμαίος αναφέρεται στο ακρωτήρι με τις ονομασίες Ουρά Βοός ή Κλείδες Άκρα. Ο αρχιμανδρίτης Κυπριανός γράφει τα ακόλουθα για τη Βοός Ουρά: «Ἦτο καί αὐτή χώρα ἐπάνω εἰς μίαν ἂκραν, ὃπου ἒξεχεν εἰς τήν θάλασσαν, ἦτο μακράν ἀπό τόν κάβον τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, ἢ ἀπό τά νησόπουλα ἕως 30 μίλια διά θαλάσσης ἐπάνω εἰς βράχον κειμένη». (Βλέπε επίσης λήμμα ακρωτήρια).

 

Πάντως υπάρχει και η εισήγηση ότι επρόκειτο για την ίδια πόλη που αναφέρεται ως Βούρα (δες και λήμμα Βούρα).

Φώτο Γκάλερι

Image