Βουκράνου δάσος

Image

Μικρή δασική έκταση γης, 471 σκαλών, στην επαρχία Αμμοχώστου, στη γεωγραφική περιφέρεια της Καρπασίας. Από διοικητικής απόψεως το δάσος περιλαμβάνεται στη διοικητική περιφέρεια του Ριζοκαρπάσου. Βρίσκεται σ' ένα μέσο υψόμετρο γύρω στα 70 μ. πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, στ' ανατολικά του Ριζοκαρπάσου, κι ακριβώς στα ΝΔ. του μικρού δάσους της Πύλας και στα νότια του δάσους Χαλαστά. Πάνω στο φλύσχη της Κυθρέας, της Μέσης Μειόκαινης γεωλογικής περιόδου, αναπτύχθηκαν ξερορεντζίνες. Πάνω στα εδάφη αυτά, που δέχονται μια μέση ετήσια βροχόπτωση γύρω στα 500 χιλιοστόμετρα, φυτρώνουν κυρίως πεύκα, αόρατος, σχίνος, αγριοελιές, και άλλη ποικιλία θαμνώδους και ποώδους φυσικής βλάστησης. Από το νότιο τμήμα του δάσους περνά ο κύριος δρόμος Ριζοκαρπάσου - Αποστόλου Ανδρέα.