Παμπατζιά

Image

Βαμβακιά, το φυτό που παράγει το παμπάτζ'ιν, όπως λέγεται στο κυπριακό γλωσσικό ιδίωμα το βαμβάκι. Επιστημονική ονομασία: Gossypium sp. Πρόκειται για γένος φυτών της οικογένειας των Μαλαχιδών, που περιλαμβάνει διάφορα είδη. Σε παλαιότερα χρόνια η παμπατζ'ιά εκαλλιεργείτο εκτεταμένα στην Κύπρο, το δε παραγόμενο προϊόν, το παμπάτζ'ιν, εχρησιμοποιείτο για κατασκευή υφασμάτων όπως και μαξιλαριών, κρεββατιών κλπ. Αποτελούσε, επίσης, ένα από τα κυριότερα εξαγωγικά προϊόντα της Κύπρου. Οι καρποί της παμπατζ'ιάς, που περιέχουν το βαμβάκι, λέγονται καρύδκια. Ο λαϊκός τεχνίτης που επεξεργαζόταν το βαμβάκι λέγεται παπλωματάς.

 

Για την καλλιέργεια του φυτού αυτού στην Κύπρο από τα Μεσαιωνικά χρόνια, βλέπε λήμμα βαμβάκι.