Ανδρέα Αγίου πύλη

Image

Μια από τις γνωστές σε μας πύλες των οχυρώσεων της Λευκωσίας επί εποχής των Λουζινιανών. Άλλες γνωστές πύλες των οχυρώσεων εκείνων ήσαν η πύλη της Αγίας Παρασκευής και η πύλη της Αγοράς. Ο ακριβής αριθμός των πυλών στις προγενέστερες των οχυρώσεων, που κατάλοιπά τους σώζονται σήμερα, καθώς και η θέση τους, είναι δύσκολο να καθοριστούν. Αυτό διότι οι οχυρώσεις των Λουζινιανών κατεδαφίστηκαν από τους Βενετούς οι οποίοι άρχισαν, το 1567, την κατασκευή εντελώς νέων οχυρώσεων με μικρότερη κυκλική περίμετρο, προσαρμοσμένων στη νέα πολεμική εξέλιξη της εποχής, την χρήση πυροβόλων όπλων.

 

Την ύπαρξη της πύλης αυτής, καθώς και ομώνυμου πύργου κοντά ή πάνω απ' αυτήν, γνωρίζουμε από διάφορα γραπτά κείμενα και ιστορικές πηγές.