Ανδρούτσι πύργος

Image

Ο κεντρικός πύργος, σε σχήμα μισοφέγγαρου, στη νότια πλευρά των τειχών της Αμμοχώστου (βλέπε και λήμμα Αμμόχωστος, κεφ. Οχυρώσεις). Ο πύργος κτίστηκε κατά τον 15ο αιώνα. Χαρακτηριστική είναι η στενότητα χώρου του πύργου αυτού και των άλλων συγχρόνων του, που καθιστούσε αδύνατη τη χρήση ισχυρών πυροβόλων όπλων, έτσι που να θεωρείται ήδη ξεπερασμένος κατά τον 16ο αιώνα.