Αποστόλων γεφύρι

Γεφύρι στη Λευκωσία, κατά το Μεσαίωνα. Βρισκόταν κάπου κοντά στη σημερινή εκκλησία της Φανερωμένης, στο κέντρο περίπου της μεσαιωνικής Λευκωσίας, κι ήταν το κύριο γεφύρι που ένωνε το βόρειο με το νότιο τμήμα της πόλης. Την εποχή εκείνη ο ποταμός Πεδιαίος ή Πηδιάς περνούσε μέσα από την πόλη και τη μοίραζε στα δυο. Σύμφωνα με το Λεόντιο Μαχαιρά, στο γεφύρι των αγίων Αποστόλων είχαν γίνει μάχες μεταξύ Γενουατών και Φράγκων το 1373.