Γάτα ακρωτήρι

Image

Είναι το νοτιοανατολικότερο άκρο της χερσονήσου του Ακρωτηρίου. Από διάφορους άλλους συγγραφείς ονομάστηκε Κουριάς, Κάπο ντέλλε Γάττας ή κοινώς Ακρωτήρι. Ο σχηματισμός του οφείλεται στο σχετικά σκληρό πέτρωμα του ασβεστολιθικού ψαμμίτη που προστατεύει τις γειτονικές πρόσφατες αποθέσεις της Ολόκαινης γεωλογικής περιόδου.