Γεροκόλυμπος

Image

Ποταμός της επαρχίας Αμμοχώστου που πηγάζει από το Μερσιννίκι και το δάσος Μελούντας, ρέει δυτικά του Λευκονοίκου και μαζί μ’ άλλα ρυάκια και μικρά ποτάμια τροφοδοτεί τον Πηδιά που χύνεται στον κόλπο Αμμοχώστου.

 

Ο Γεροκόλυμπος, που δέχεται μια μέση ετήσια βροχόπτωση μεταξύ 325 και 550 χιλιοστομέτρων, κυλά κυρίως πάνω σε ξερορεντζίνες, τέρα ρόζα και προσχωσιγενή εδάφη. Οι κυριότερες καλλιέργειες στη διαδρομή του είναι οι χαρουπιές, οι ελιές και τα σιτηρά. Ωστόσο μια σημαντική έκταση κατά μήκος της διαδρομής του παραμένει ακαλλιέργητη. Οι κυριότερες γεωγραφικές περιφέρειες στις οποίες ρέει είναι ο Πενταδάκτυλος, οι νότιοι πρόποδες του Πενταδάκτυλου και η Μεσαορία.

 

Ο Γεροκόλυμπος στο άνω τμήμα του φέρει διάφορα ονόματα, όπως Πλατύς, Βαθύς κλπ. Μερικές ανωμαλίες στη ροή του οφείλονται κυρίως στη διαφοροποιημένη ανθεκτικότητα των πετρωμάτων που συναντά.