Γεώργιος ηγούμενος

Ηγούμενος και κτήτωρ του μοναστηριού του Αγίου Χρυσοστόμου.

 

-> Γεώργιος άγιος, αρ. 05