Γιαλιά Κάτω

Image

Σε παραθαλάσσια τοποθεσία στον κόλπο Χρυσοχούς, κοντά στο χωριό Γιαλιά, υφίσταται τοπωνύμιο με την ονομασία Κάτω Γιαλιά και με ελάχιστα κτίρια, μεταξύ των εκβολών του ποταμού της Γιαλιάς και του Ξερού ποταμού. Δεν πρόκειται για οικισμό αλλά για λίγες εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνταν από ψαράδες κυρίως.

 

Η Κάτω Γιαλιά είναι κτισμένη στην ανατολική παράκτια περιοχή του κόλπου της Χρυσοχούς, σε μέσο υψόμετρο 30 μέτρων.

 

Από γεωλογικής απόψεως, είναι τοποθετημένη πάνω στις πρόσφατες αλλουβιακές αποθέσεις της Ολόκαινης γεωλογικής περιόδου. Πάνω στις αποθέσεις αυτές αναπτύχθηκαν προσχωσιγενή εδάφη.

 

Από συγκοινωνιακής απόψεως, η Κάτω Γιαλιά βρίσκεται δίπλα στον παραλιακό δρόμο Πόλης-Πωμού. Από το χωριό Πόλη, που βρίσκεται στα νοτιοδυτικά της, απέχει περί τα 13 χιλιόμετρα. Συνδέεται επίσης με σκυρόστρωτους δρόμους στα νοτιοανατολικά με το χωριό Γιαλιά (περί τα 3 χμ.) και στα ανατολικά με το χωριό Αγία Μαρίνα (περί τα 2 χμ.), στα διοικητικά όρια του οποίου περιλαμβάνεται.

 

Το 1976 οι κάτοικοι της Κάτω Γιαλιάς ανέρχονταν στους 31, ενώ το 1982 οι κάτοικοί της περιλήφθηκαν στον πληθυσμό της Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς.