Γκουλ Πέτρος Pierre Goul

Ένας από τους γραμματείς του βασιλικού σεκρέτου της Κύπρου (segrétains), επί ΙακώβουΒ’ του Νόθου (1464-1473), μέλος της γνωστής συρογενουατικής οικογένειας Γκουλ. Αναφέρεται συχνά στη Livre des Remembrances de la Secrete du Royaume de Chypre(1468- 1469). έκδ. Richard - Papadopoullos, Λευκωσία Κ.Ε.Ε., 1983, είτε ως εκτελών τα γραμματειακά του καθήκοντα είτε για φορολογικές απαλλαγές που του παρέχονταν είτε για διάφορες πράξεις, μεταβιβάσεις κλπ. που τον αφορούν προσωπικά.

 

Η οικογένεια Γκουλ ήταν χριστιανική συριακή οικογένεια προστατευομένων Γενουατών (Συρογενουάτες υπήκοοι ή Λευκοί Γενουάτες). Από τον Ιάκωβο Β΄ ο Πέτρος Γκουλ έλαβε το φέουδο της Τύμπου, και από την Αικατερίνη Κορνάρου την ενοικίαση των τελωνείων για 500 βυζάντια ετησίως. Όταν κατά τον Μάρτιο του 1490 ο Πέτρος Γκουλ μετέσχε αποστολής Κυπρίων στη Βενετία για να επικυρώσουν τίτλους ιδιοκτησίας που κατείχαν επί Ιακώβου και προηγουμένως, εν όψει της αναθεωρήσεώς των από τη Βενετία μετά την εκθρόνιση της Αικατερίνης Κορνάρο (Φεβρ. 1489) και την ολοκλήρωση της βενετικής κυριαρχίας στο νησί, ο Πέτρος Γκουλ πέτυχε να του επικυρωθούν τα δικαιώματα στα τελωνεία. Ως το 1510 ο πολυμήχανος Συροκύπριος κατείχε υψηλή θέση, όντας γραμματέας των ρεκτόρων, δηλαδή των τριών Βενετών κυβερνητών της Κύπρου.

 

Ο ζωγράφος Φίλιππος Γουλ* ανήκε στην ίδια οικογένεια. Αλλά επειδή υπογράφει τις ζωγραφιές του στα ελληνικά, ο τύπος του ονόματός του παρέμεινε Γουλ αντί Γκουλ, με το οποίο παραδίδονται οι άλλοι συγγενείς του.