Γόλγιον

Άλλη ονομασία της αρχαίας κυπριακής πόλης των Γόλγων ή Γολγών. Σύμφωνα προς τον Στέφανο Βυζάντιο ( Επιτομή), οι Γολγοί, πόλη της Κύπρου [που πήρε το όνομά της] από τον Γόλγο τον αρχηγό της αποικίας των Σικυωνίων [στην Κύπρο], λέγεται καί Γόλγιον οὐδετέρως.