Γρας

Image

Πιθανό όνομα κάποιου βασιλιά του Ιδαλίου, σύμφωνα προς μια εξήγηση που αμφισβητείται. Συγκεκριμένα, σε νόμισμα του Ιδαλίου, που χρονολογικά τοποθετήθηκε μεταξύ του 490 και του 480 π.Χ., υπάρχει η συλλαβική επιγραφή pa - ka - ra, η οποία απετέλεσε θέμα πολλών συζητήσεων.

 

Σύμφωνα προς μια ερμηνεία, η πρώτη συλλαβή pa διαβάζεται ως βα, που σημαίνει βασιλεύς. Οι άλλες δυο συλλαβές, σύμφωνα προς την ίδια ερμηνεία, δίνουν το όνομα του βασιλιά: ka - ra, που διαβάστηκε ως Γρας.

 

Μια δεύτερη ερμηνεία δίνει, και πάλι, τη λέξη βασιλεύς από την πρώτη συλλαβή, ενώ οι δυο άλλες συλλαβές διαβάζονται ως Κρα.... δίνουν δηλαδή τα τρία πρώτα γράμματα του ονόματος του βασιλιά, που μπορούσε να ήταν Κρατίνος, Κρατερός, Κράτης, Κράντωρ κλπ.

 

Τα αρχικά Κρα... δεν έχουν ταυτιστεί με κανένα συγκεκριμένο βασιλιά του Ιδαλίου που το πλήρες όνομά του να μαρτυρείται σε κάποια από τις μέχρι στιγμής υπάρχουσες αποδείξεις. Ούτε και το όνομα Γρας επιβεβαιώθηκε μέχρι τώρα από κάποια άλλη σαφέστερη επιγραφή, ούτε κι αναφέρεται σε φιλολογικές πηγές.