Γραδενίγος Νικολός Niccolo Gradenigo

Image

Ένας από τους Βενετούς υπερασπιστές της Λευκωσίας κατά την πολιορκία της από τους Τούρκους στα 1570. Κατά το μεσημέρι της 15ης Αυγούστου, ενθαρρυμένη από είδηση ότι ο χριστιανικός στόλος ερχόταν να βοηθήσει την Κύπρο, ένοπλη ομάδα με οδηγούς τον κόμη Αλβέρτο Σκίττον, τον Νικολό Γραδενίγο και άλλους, επεχείρησε έξοδο από την πύλη της Αμμοχώστου, κατέλαβε εξαπίνης τον αναπαυόμενο εχθρό και κυρίευσε δυο φρούριά του. Οι Τούρκοι έφυγαν προς την Μανδίαν (Αγίους Ομολογητές), αφήνοντας αρκετά λάφυρα στους Ιταλούς. Αλλά καθώς επέστρεφαν οι Βενετοί, οι Τούρκοι τους καταδίωξαν, σκότωσαν και αιχμαλώτισαν ως εκατόν. Οι υπόλοιποι μπήκαν στην πόλη με λίγα λάφυρα. Δεν γνωρίζουμε αν ο Νικολός Γραδενίγος ήταν ανάμεσα στους σκοτωμένους, αιχμαλώτους ή όσους σώθηκαν. Τις ειδήσεις αυτές τις οφείλουμε στον αρχιμανδρίτη Κυπριανό ( Ἱστορία Χρονολογική τῆς Νήσου Κύπρου, Βενετία, 1788), που αντλεί από ιταλικές πηγές.