Γαλακτίων

Image

Βιβλιογράφος και βιβλιοδέτης του 18ου αιώνα. Μας είναι γνωστός μόνο από κώδικα που φυλασσόταν στο ναό του Αγίου Ανδρονίκου στην Κυθρέα και περιελάμβανε την ακολουθία των αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας, την οποία ο Γαλακτίων αντέγραψε τον Φεβρουάριο του 1752. Επίσης, από «ενθύμηση» στον κώδικα πληροφορούμαστε ότι ο Γαλακτίων στάχωσε τότε και 20 βιβλία που ανήκαν στην ίδια εκκλησία.