Δημητριάδης Ιωάννης

Κύπριος δημοσιογράφος που έδρασε στην Αίγυπτο και στις ελληνικές κοινότητες των γύρω αφρικανικών χωρών. Γεννήθηκε στη Λάπηθο γύρω στο 1900. Μετά τις γυμνασιακές σπουδές του μετανάστευσε στην Αίγυπτο, όπου εργάστηκε σ' εφημερίδες ˙ αργότερα εξέδιδε περιοδικά ποικίλης ύλης με θέματα ιστορικοπολιτικά, φιλολογικά, εθνικά, λογοτεχνικά κλπ. Περί το 1963 ο Δημητριάδης μετέφερε από την Αίγυπτο στη Λευκωσία, στο ξενοδοχείο του χανιού του Αγίου Αντωνίου την πολύτιμη συλλογή έργων τέχνης, ελεφαντοδόντινων γλυπτών και πινάκων που είχε αποκτήσει στη διάρκεια μιας ζωής στη ξενιτιά, με σκοπό να εγκατασταθεί στην πατρίδα του. Όμως οι Τούρκοι κατέλαβαν το χάνι και το ξενοδοχείο στις αρχές του Ιανουαρίου 1964 και σύλησαν τη συλλογή, που έκτοτε εξαφανίστηκε. Ο Δημητριάδης πέθανε στην Κύπρο κατά τη δεκαετία του 1970.