Δημόνικος Ιππονίκου

Αθηναίος, στον οποίο ο ρήτορας Ισοκράτης είχε απευθύνει τον ομώνυμο λόγο του. Σύμφωνα προς μια μαρτυρία ενός ανώνυμου σχολιαστή, ο βασιλιάς Ευαγόρας της Σαλαμίνος ήταν φίλος του πατέρα του Δημόνικου. Παλαιότεροι μελετητές έγραψαν ότι ο Δημόνικος είχε ανακηρυχθεί βασιλιάς του Κιτίου, υπόθεση που σήμερα δεν γίνεται αποδεκτή (βλ. και αμέσως προηγούμενο λήμμα Δημόνικος).