Διερώνας φράγμα

Βρίσκεται περί τα 3 χμ. μακριά από το χωριό Διερώνα. Είναι φράγμα χωμάτινου τύπου, ύψους 10 μέτρων. Κατασκευάστηκε το 1984 και είναι χωρητικότητας 159.000 κυβ. μέτρων νερού.