Δράκοντα πηγή

Image

Πηγή νερού σε πλαγιά του Πενταδάκτυλου, κάπου στην περιοχή όπου το φρούριο του Αγίου Ιλαρίωνος. Αναφέρεται από τον ιστορικό Φλώριο Βουστρώνιο (16ος αιώνας) σε σχέση προς πολεμικά γεγονότα του 1229, οπότε δυνάμεις του Γερμανού αυτοκράτορα Φρειδερίκου Β΄ προσπάθησαν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους το βασίλειο της Κύπρου αλλά αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς από τις κυπριακές δυνάμεις υπό τον Ιωάννη ντ’ Ιμπελέν (δες λήμμα Αγριδίου μάχη).

           

Όταν ο Ιωάννης ντ’ Ιμπελέν ανακατέλαβε από τους Γερμανούς την πόλη της Κερύνειας, τον Ιούλιο του 1229, εστράφη αμέσως μετά κατά του φρουρίου του Αγίου Ιλαρίωνος που επίσης κρατούσαν οι Γερμανοί. Κτυπώντας το φρούριο, ο Ιωάννης ντ’ Ιμπελέν είχε στήσει το στρατόπεδό του «στο χαμηλότερο μέρος του, κοντά στην πηγή του Δράκοντα», σημειώνει ο Φλώριος.