Δρύοπες

Αρχαιότατος λαός που ζούσε κοντά στο βουνό Οίτη της Θεσσαλίας. Όταν οι Δρύοπες εκδιώχθηκαν από τον Ηρακλή κατά την παράδοση (από τους Δωριείς στην πραγματικότητα), διασκορπίστηκαν και κατέφυγαν σε διάφορα μέρη όπου και κατοίκησαν. Όπως διασώζει ο Διόδωρος Σικελιώτης (Βιβλιοθήκη Ιστορική, 4,37.2), άλλοι από τους Δρύοπες κατέφυγαν στην Εύβοια όπου έκτισαν την πόλη Κάρυστο, άλλοι κατέφυγαν κοντά στον βασιλιά Ευρυσθέα από τον οποίο πήραν βοήθεια, και άλλοι ήρθαν στην Κύπρο όπου αναμίχθηκαν με τους ντόπιους και κατοίκησαν μόνιμα (...οἱ δ' εἰς Κύπρον τήν νῆσον πλεύσαντες καί τοῖς ἐγχωρίοις ἀναμιχθέντες ἐνταῦθα κατῲκησαν..., γράφει ο Διόδωρος).

 

Την άφιξη και εγκατάσταση στην Κύπρο Δρυόπων αποίκων παραδέχεται και ο Ηρόδοτος ( Ἱστορίαι, 7,90) γράφοντας ότι μεταξύ των εθνοτήτων που κατοικούσαν στο νησί ήταν και Κύθνιοι (από την Κύθνο). Αλλού, ο Ηρόδοτος διευκρινίζει ότι οι Κύθνιοι και οι Στυρείς ήταν Δρύοπες.

 

Η άφιξη και εγκατάσταση Δρυόπων αποίκων στην Κύπρο τοποθετείται χρονικά στον 13ο π.Χ. αιώνα.