Δωριείς

Image

Μια από τις τέσσερις φυλές που απετέλεσαν το ελληνικό έθνος. Δεν είναι απόλυτα εξακριβωμένο από πού ακριβώς ήρθαν, είναι όμως βέβαιο ότι κατέβηκαν στην Ελλάδα από τον βορρά κι αφού παρέμειναν για σύντομο διάστημα στην περιοχή του Ολύμπου (Θεσσαλία), στη συνέχεια κινήθηκαν νοτιότερα στην ελληνική χερσόνησο (τέλος του 12ου π.Χ. αιώνα). Η μετακίνησή τους αυτή, γνωστή ως κάθοδος των Δωριέων, τους έφερε μέχρι την Πελοπόννησο όπου κατέλυσαν τον περίφημο Μυκηναϊκό πολιτισμό και εκτόπισαν τους Αχαιούς. Κυριότεροι εκπρόσωποι των Δωριέων στην Πελοπόννησο ήσαν οι Σπαρτιάτες. Οι Δωριείς μιλούσαν δική τους διάλεκτο, την δωρική, ενώ στην αρχιτεκτονική δημιούργησαν τον δωρικό ρυθμό. Μετά την κυριαρχία τους στην Πελοπόννησο, δημιούργησαν στη συνέχεια πολλές αποικίες, από τη Μικρά Ασία (Δωρίδα) μέχρι τα νησιά του Ιονίου πελάγους και τη Σικελία, κι από τον Εύξεινο Πόντο μέχρι τα βόρεια παράλια της Αφρικής (Κυρηναϊκή).

 

Δεν μαρτυρείται αποικισμός της Κύπρου από τους Δωριείς. Η κάθοδος και επικράτησή τους όμως στην Πελοπόννησο, και ο εκτοπισμός από εκεί των Αχαιών, είτε τεράστια σημασία για την Κύπρο. Κι αυτό γιατί, όπως είναι σήμερα γενικά σχεδόν παραδεκτό, η κάθοδος των Δωριέων ήταν το κυριότερο γεγονός που οδήγησε στον αποικισμό της Κύπρου από τους Αχαιούς που έφθαναν κατά κύματα στο νησί στο οποίο εγκαθίσταντο. Ο αποικισμός της Κύπρου από τους εκτοπισμένους Αχαιούς, και η επικράτησή τους εδώ, άλλαξε ριζικά τόσο τη δημογραφική σύνθεση του νησιού όσο και την ιστορική του πορεία μέσα στους αιώνες (βλέπε λήμμα Αχαιοί και Κύπρος).