Ελαιόβουνον

Με την ονομασία αυτή απαντώνται διάφορα τοπωνύμια στην Κύπρο, που μερικά λέγονται και Ελαιόβουνος(ο). Είναι, συνήθως  λόφοι ή υψώματα, όπου βρίσκονται φυτεμένοι ελαιώνες.

 

Τέτοια τοπωνύμια φέρουν ένας λόφος ύψους 214 μ. στα βορειοανατολικά του χωριού Ακανθού, μια τοποθεσία στα δυτικά της Ακανθούς και βόρεια από το Μερσιννίκι, άλλη τοποθεσία βόρεια του χωριού Γαληνόπωρνη της Καρπασίας κ.α.