Αβδούλ Αζίζ

Ο δρόμος Λευκωσίας- Λάρνακας

Η κατασκευή του δρόμου Λευκωσίας Λάρνακας στοίχισε στους Κυπρίους συνολικά 2.300.000 γρόσια, που εισπράχθηκαν με φορολογία από το 1865 μέχρι το 1877. Το 1/3 του δρόμου στοίχισε 2.000.000 γρόσια και η συμπλήρωση των υπολοίπων 2/3 στοίχισε 300.000 γρόσια ...