Αποσπάσματα

Νίκου Βραχίμη: Ἱερουσαλήμ

Δέν μποροῦμε νά ὑπολογίσουμε χωρίς δεδομένα,

δέν ὑπάρχουμε χωρίς ὑπολογισμούς      

καί δέν ὑπάρχουν δεδομένα,

εὐτυχῶς!

.............

Δέν πρέπει νά ξέρουμε τίποτε;

Σύμφωνοι: Τίποτε. Τίποτε.

Ὃλα εἶναι ἓνα κρᾶμα

ἰδέες, σύμβολα, θεοί καί ἂνθρωποι.

Γύρω ἀπό τά κεφάλια μας κυματίζουν

οἱ σημαῖες τῶν ἐθνῶν

γύρω ἀπό τά κεφάλια μας

ἀναπηδοῦν γυμνές

οἱ ψυχές ὃλων τῶν τόπων.

 

Ὃλα εἶναι ἓνα κρᾶμα

ἰδέες, σύμβολα, θεοί καί ἂνθρωποι.

 

Γύρω ἀπό τά κεφάλια μας

οἱ  ἂγγελοι ἀναζητοῦν τόν θεό τους

πού δέν παρουσιάζεται

ὁ θεός παραμονεύει τόν σαταν

πού δέν ἐξαπατᾶται.

 

Ὃμως τό δρᾶμα παίζεται

πίσω ἀπό τήν αὐλαία,

ἐκεῖ πού δίνεται πάντα

ὁ τελευταῖος ἀσπασμός.

 

Τί μποροῦμε νά ξέρουμε;

...........

Κανένα ἀπό τά ἑφτά καράβια

δέν ἐπέστρεψε. Κανένα.                                                                                          

 

Νίκου Βραχίμη: Ἱερουσαλήμ (αποσπάσματα)