«Εμποροβιομηχανική»

Image

Μηνιαία οικονομική εφημερίδα, όργανο του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ). Εκδίδεται από συντακτική επιτροπή που την αποτελούν ανώτεροι λειτουργοί του ΚΕΒΕ. Η εφημερίδα κυκλοφόρησε το πρώτο της φύλλο τον Φεβρουάριο του 1983. Έχει σχήμα τάμπλοϊτ (μέγεθος 43 Χ 29 εκ.), είναι εξάστηλη (πλάτος στήλης 4 εκ.) και δωδεκασέλιδη. Περιλαμβάνει ειδήσεις, άρθρα και σχόλια που αναφέρονται στις δραστηριότητες του ΚΕΒΕ, σε οικονομικά, αναπτυξιακά, εμπορικά, βιομηχανικά και άλλα θέματα που ενδιαφέρουν τα μέλη του Επιμελητηρίου. Διανέμεται δωρεάν στα μέλη του ΚΕΒΕ και σε άλλους ενδιαφερομένους.

Φώτο Γκάλερι

Image