Λάρνακα πόλη

Βιομηχανία

Image

Το 1980 στην πόλη της Λάρνακας υπήρχαν 504 μονάδες μεταποίησης που απασχολούσαν 3.833 άτομα. Στις μονάδες αυτές περιλαμβάνονταν και τα εργαστήρια. Στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου την ίδια εποχή υπήρχαν 6.023 βιομηχανικές μονάδες και εργαστήρια που απασχολούσαν 38.602 άτομα. Στη Λάρνακα δηλαδή ήσαν εγκατεστημένα τα 10,8% των υποστατικών και τα 12% των απασχολουμένων ολόκληρης της Κύπρου.

 

Τα εργαστήρια βρίσκονται συγκεντρωμένα στη βιομηχανική περιοχή Λάρνακας. Τα διυλιστήρια και οι αποθήκες πετρελαιοειδών βρίσκονται σε βιομηχανική ζώνη κατά μήκος της λεωφόρου Μακαρίου Γ΄. Τα εργαστήρια, που αποτελούν την πλειοψηφία των βιομηχανικών μονάδων, είναι κατανεμημένα κυρίως στο αστικό κέντρο.

 

Μερικά χρόνια πριν από την τουρκική εισβολή δεν υπήρχε στη Λάρνακα κυβερνητική βιομηχανική περιοχή, ούτε και υπήρχαν νομικοί περιορισμοί για την τοποθέτηση της βιομηχανίας. Κατ’ επέκταση, νέες βιομηχανικές μονάδες που περιελάμβαναν βιοτεχνίες, ήσαν σκορπισμένες παντού στην πόλη, κυρίως κατά μήκος των κύριων οδικών αρτηριών. Ο διασκορπισμός των βιομηχανιών κατ’ αυτό τον τρόπο είναι καταστρεπτικός για το οικιστικό περιβάλλον και δεν συντελεί στην καλή οργάνωση των βιομηχανιών.

 

Στα εργοστάσια της Λάρνακας απασχολείται το 41,8% των ατόμων που ασχολούνται με τη βιομηχανία, ενώ το 58,2% απασχολείται στις εργαστηριακές μονάδες.

Η Λάρνακα είχε αξιοσημείωτη ανάπτυξη στον βιομηχανικό τομέα τα τελευταία χρόνια. Το ποσοστό των εργοδοτουμένων σ’ αυτήν αυξήθηκε κατά 80,7% σε μια πενταετία, ενώ την ίδια χρονική περίοδο τα βιομηχανικά υποστατικά είχαν αύξηση της τάξεως του 34,2%.