Λάρνακα πόλη

Καλλιέργειες

Image

Στην πόλη της Λάρνακας απαντάται μια αρκετά μεγάλη ποικιλία ξηρικών και αρδευόμενων καλλιεργειών, οι κυριότερες από τις οποίες, με βάση την απογραφή γεωργίας του 1985, είναι:

 

α. Δενδρώδεις καλλιέργειες: Καλλιεργούνται περί τα 215 εκτάρια γης με διάφορες δενδρώδεις καλλιέργειες ως ακολούθως:

 

 1. Επιτραπέζια αμπέλια: 31,0 εκτάρια
 2. Οινοποιήσιμα αμπέλια: 22,0 εκτάρια
 3. Εσπεριδοειδή: 68,0 εκτάρια
 4. Αμυγδαλιές: 7,5 εκτάρια
 5. Πιστακιές: 1,5 εκτάρια
 6. Ελιές: 67,0 εκτάρια
 7. Χαρουπιές: 18,0 εκτάρια

 

β. Λαχανικά: Στην πόλη της Λάρνακας παράγονται διάφορα είδη λαχανικών που η έκτασή τους ανερχόταν το 1985 στα 32 εκτάρια. Τα είδη των λαχανικών που καλλιεργούνται είναι:

 

 1. Πατάτες: 14,0 εκτάρια
 2. Καρότα: 4,5 εκτάρια
 3. Πεπόνια: 4,0 εκτάρια
 4. Αγκινάρες: 3,0 εκτάρια
 5. Καρπούζια: 2,0 εκτάρια
 6. Άλλα λαχανικά (ντομάτες, αγγουράκια, μπάμιες, σέλινα και κολοκάσι): 4,5 εκτάρια

 

γ. Σιτηρά: Η έκταση των σιτηρών ανερχόταν στα 763 εκτάρια περίπου το 1985. Στην έκταση αυτή των σιτηρών περιλαμβάνονται 735 εκτάρια κριθαριού και 28 εκτάρια σιταριού.

 

δ. Νομευτικά φυτά: Στην πόλη της Λάρνακας καλλιεργούνται διάφορα νομευτικά φυτά, τα κυριότερα από τα οποία είναι ο βίκος και το κριθάρι για βόσκηση (φαρράς). Η έκταση των νομευτικών φυτών ανερχόταν το 1985 στα 82 εκτάρια περίπου.