Λάρνακα πόλη

Εμπόριο

Image

Η Λάρνακα αποτελεί σήμερα το τρίτο εμπορικό κέντρο της Κύπρου μετά τη Λευκωσία και τη Λεμεσό. Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη των καταστημάτων λιανικού και χονδρικού εμπορίου ήταν ραγδαία. Μεταξύ 1976 και 1980 είχε μια αύξηση της τάξεως του 50%.

 

Τα εμπορικά καταστήματα είναι συγκεντρωμένα κατά κύριο λόγο στο κέντρο της πόλης και κατά μήκος των βασικών οδικών αρτηριών, όπως οι λεωφόροι Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, Γρίβα Διγενή, Μητροπόλεως, Διανέλλου και στα εμπορικά κέντρα των κυβερνητικών οικισμών στεγάσεως εκτοπισθέντων. Ένα μεγάλο ποσοστό των καταστημάτων αυτών είναι μικρού μεγέθους. Μέρος της εμπορικής δραστηριότητας θεωρούνται τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια και οι καφετέριες. Τα καταστήματα αυτά είναι συγκεντρωμένα κυρίως κατά μήκος του παραλιακού μετώπου. Το λιανικό και χονδρικό εμπόριο, τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια, εργοδοτούσαν το 1980 3.877 άτομα, ενώ το 1976 εργοδοτούσαν μόνο 2.184 άτομα. Σε μια πενταετία σημειώθηκε αύξηση 77,5%. Το εμπορικό κέντρο της Λάρνακας αναπτύχθηκε μέσα στην παλαιά πόλη, η οποία συγκεντρώνει επίσης και τα περισσότερα γραφεία.

 

Εκπαίδευση: Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των νηπιαγωγείων κι εκείνος των παιδιών αυξήθηκαν σημαντικά. Η χωροθέτησή των γίνεται χωρίς κανένα προγραμματισμό, με αποτέλεσμα την ύπαρξη αυξημένου αριθμού στις κεντρικές περιοχές της πόλης και αισθητή έλλειψη στην περιφέρεια.

 

Ο αριθμός των μαθητών στη δημοτική εκπαίδευση σημείωσε σημαντική αύξηση μεταξύ των ετών 1974-1979. Η αύξηση οφειλόταν στην εγκατάσταση εκτοπισθέντων μαθητών. Μετά το 1979 παρατηρήθηκε κάποια ύφεση σαν αποτέλεσμα της κάμψης του ρυθμού γεννητικότητας. Η σημαντική αύξηση του αριθμού των μαθητών την περίοδο 1974-1979 είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία κτιριακού προβλήματος. Την ίδια περίοδο κτίστηκαν τέσσερα νέα σχολεία, τα οποία ωστόσο δεν ήσαν αρκετά να ικανοποιήσουν τις αυξημένες ανάγκες της πόλης.

 

Στη Λάρνακα υπήρχαν το 1980-1981 έντεκα σχολεία μέσης εκπαίδευσης στα οποία φοιτούσε ένας σημαντικός αριθμός μαθητών της τάξεως των 6.500 περίπου. Απ’ αυτούς το 36,5% προερχόταν από αγροτικές κοινότητες. Η μέση εκπαίδευση παρουσίασε μέχρι το 1977 ανοδική πορεία λόγω του πρόσθετου αριθμού των εκτοπισθέντων, ενώ μετά το 1977 γνώρισε κάμψη λόγω της μείωσης του ρυθμού γεννητικότητας και της δημιουργίας αγροτικού γυμνασίου στην Αθηένου.

 

Αεροδρόμιο: Το διεθνές αεροδρόμιο της Λάρνακας δημιουργήθηκε μετά το κλείσιμο εκείνου της Λευκωσίας το 1974. Το αεροδρόμιο Λάρνακας υπήρξε σημαντικός παράγων που συνέβαλε στην οικονομική ανάπτυξη της πόλης.

 

Το 1976 οι διακινήσεις αεροπλάνων από το αεροδρόμιο της Λάρνακας ήταν της τάξεως των 8.302 ενώ το 1980 αυξήθηκαν στις 15.050. Οι αφίξεις και αναχωρήσεις επιβατών αυξήθηκαν επίσης από 393.203 το 1976 σε 990.423 το 1980. Αύξηση σημείωσε και η μεταφορά εμπορικού φορτίου, που ανήλθε στους 24.364 τόνους το 1980 σε σύγκριση με 13.897 τόνους που μετεφέρθησαν το 1976.

 

Πέραν όμως της θετικής συνεισφοράς του αεροδρομίου στην ανάπτυξη της πόλης, υπήρξε και η αρνητική πλευρά, όπως η παρεμπόδιση της ανάπτυξης των παρακείμενων περιοχών καθώς και η παρεμπόδιση της ανάπτυξης της πόλης προς τα νοτιοδυτικά.

 

 

 

Φώτο Γκάλερι

Image
Image
Image
Image
Image