Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου ΕΤΥΚ

Image

Συνδικαλιστική οργάνωση, που ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 1955 και αντιπροσωπεύει όλους τους υπαλλήλους που εργάζονται σε τράπεζες καθώς και σε οργανισμούς που εξαρτώνται από τράπεζες και ασχολούνται με χρηματοδοτικές ασφαλιστικές και άλλες συναφείς εργασίες. Η ΕΤΥΚ, που είναι ανεξάρτητη συνδικαλιστική οργάνωση, είναι μέλος της UNI (Union Network International), διεθνούς συντεχνίας που εκπροσωπεί 15,5 εκατομμύρια μέλη και της ΟΤΟΕ (Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος).

 

Διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τον γενικό γραμματέα, τον βοηθό γενικό γραμματέα, τον γενικό οργανωτικό γραμματέα, τον γενικό ταμία και 17 μέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από συνέδριο αντιπροσώπων που συνέρχεται κάθε τρία χρόνια.

 

Η ΕΤΥΚ έχει σήμερα (2008) πάνω από 10.000 μέλη. Αρχικά τα μέλη της ήσαν γύρω στα 500. Η μεγαλύτερη απεργιακή εκδήλωση της ΕΤΥΚ ήταν το 1972, όταν έγινε απεργία σε όλες τις τράπεζες για 55 μέρες προς διεκδίκηση αιτημάτων της οργάνωσης.

 

Η ΕΤΥΚ διαθέτει ιδιόκτητο μέγαρο στη Λευκωσία, όπου στεγάζονται τα κεντρικά της γραφεία. Έχει επίσης παραρτήματα στη Λευκωσία, Λεμεσό, Πάφο, Λάρνακα και Αμμόχωστο (με προσωρινή έδρα το Παραλίμνι).

 

Εκφραστικό όργανο της ΕΤΥΚ είναι το μηνιαίο περιοδικό «Ο Τραπεζικός», που εκδίδεται από το 1960.