«Εξέρπτα Σύπρια» Excerpta Cypria

Image

Με τον τίτλο αυτό, και με υπότιτλο Materials for a History of Cyprus (Υλικό για μια Ιστορία της Κύπρου), κυκλοφόρησε στην Αγγλία το 1908, ως έκδοση του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, ογκώδης εργασία περί Κύπρου, του Κλωντ Ντελαβάλ Κόπχαμ (Claude Delaval Cobham). O Κόπχαμ είχε υπηρετήσει πιο πριν στην Κύπρο ως διοικητής της Λάρνακας.

 

Στο βιβλίο του Εξέρπτα Σύπρια ο Κόπχαμ ανθολόγησε και απέδωσε στην αγγλική γλώσσα διάφορα κείμενα περί Κύπρου, γραμμένα είτε από αρχαίους συγγραφείς (αρχίζοντας από τον Στράβωνα), είτε από μεσαιωνικούς και νεότερους συγγραφείς και ταξιδιώτες που είχαν επισκεφθεί το νησί και είχαν γράψει και εκδώσει τις εντυπώσεις τους, και που ήταν διαφόρων εθνικοτήτων. Ανθολογήθηκαν συνολικά 81 συγγραφείς, που καλύπτουν μια χρονική περίοδο από το 23 μ.Χ. μέχρι το 1866. Για τον κάθε ένα απ’ αυτούς ο Κόπχαμ πρόταξε σύντομο βιογραφικό σημείωμα πριν από το ανθολογούμενο απόσπασμα του έργου του.

 

Εκτός από τα περί Κύπρου κείμενα των 81 συγγραφέων, ο Κόπχαμ περιέλαβε στο έργο του και το ακόλουθο υλικό:

 

α) Τα επιγράμματα των 16 από τους 18 τάφους κοντά στην εκκλησία του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα (σε 2 από τους τάφους οι επιγραφές δεν διαβάζονταν), που εκτείνονται σε μια χρονική περίοδο από το 1685 μέχρι το 1849.

 

β) Βιβλιογραφικό κατάλογο συγγραφέων και έργων τους που σχετίζονται με την Κύπρο, από το 1340 μέχρι το 1907. Περιλαμβάνονται και όλες οι εφημερίδες που εξεδόθησαν στην Κύπρο από το 1878 μέχρι το 1908, καθώς και κυβερνητικές δημοσιεύσεις.

 

Τέλος, περιλαμβάνεται και γενικό ευρετήριο.

 

Μέρος του έργου αυτού του Κόπχαμ πρωτοδημοσιεύθηκε μεταξύ του 1892 και του 1895 στην αγγλόφωνη εφημερίδα Owl που εκδιδόταν στη Λευκωσία.  Άλλο μέρος του έργου εκδόθηκε στη Λάρνακα μεταξύ 1896 και 1902, σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων.

 

Ολόκληρο το έργο του Κόπχαμ, που αριθμεί 530 περίπου σελίδες, επανεκδόθηκε σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων στη Λευκωσία, το 1969. Η έκδοση αυτή είναι πιστή αντιγραφή της έκδοσης της Οξφόρδης του 1908.