Επιμελητήριο Καλών Τεχνών ΕΚΑΤΕ

Image

Οργάνωση ζωγράφων και γλυπτών της Κύπρου. Ιδρύθηκε το 1964 και, ουσιαστικά, αντικατέστησε την Παγκύπριον Ένωσιν Φιλοτέχνων που είχε ιδρυθεί το 1955 και λειτούργησε για σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα.

 

Μέλη του ΕΚΑΤΕ μπορούν να γίνουν όλοι οι προσοντούχοι Κύπριοι καλλιτέχνες που ασχολούνται ενεργά με τις εικαστικές τέχνες. Το ΕΚΑΤΕ διοικείται από διοικητικό συμβούλιο. Σκοποί του είναι η προώθηση των καλών τεχνών στην Κύπρο, η προστασία και εξυπηρέτηση  των  επαγγελματικών  συμφερόντων των μελών του κ.α.

 

Μεταξύ άλλων, το ΕΚΑΤΕ υποβάλλει και προωθεί προς λύση διάφορα αιτήματα που σχετίζονται με το όλο θέμα της ανάπτυξης των τεχνών και διοργανώνει παγκύπριες και άλλες εκθέσεις. Έδρα του είναι η Λευκωσία.

 

Στο ΕΚΑΤΕ δεν περιλαμβάνονται οι αυτοδίδακτοι ζωγράφοι και γλύπτες, οι οποίοι έχουν δυο δικές τους οργανώσεις.