Επιστημονικός Φιλολογικός Σύλλογος Αμμοχώστου ΕΦΣΑ

Ιδρύθηκε στις αρχές του 1960 από ομάδα επιστημόνων με πρωτεργάτες τους Κ.Π. Χατζηιωάννου, Κ.Π. Κύρρη, Ι. Αναγνωστόπουλο, Π. Σέργη κ.α., με σκοπό την προαγωγή της επιστημονικής, φιλολογικής και πνευματικής ζωής στην πόλη και την επαρχία Αμμοχώστου. Πρώτος πρόεδρος υπήρξε ο Κ.Π. Χατζηιωάννου και πρώτος γενικός γραμματέας ο Κ.Π. Κύρρης. Για πρώτη φορά στην κυπριακή πνευματική ζωή ο ΕΦΣΑ καθιέρωσε το εκτυπούμενο από πριν ετήσιο πρόγραμμα διαλέξεων και άλλων πνευματικών εκδηλώσεων κατά το πρότυπο της Society of Hellenic Studies του Λονδίνου κ.α. επιστημονικών και πνευματικών οργανώσεων της Αγγλίας. Οι διαλέξεις του ΕΦΣΑ είλκυαν πάντοτε πυκνότατο ακροατήριο και είχαν συχνά τύπο φροντιστηριακό.

 

Μέχρι της τουρκικής εισβολής του 1974 ο ΕΦΣΑ εξέδιδε το ετήσιο Δελτίο του στο οποίο εκτύπωνε τις περισσότερες διαλέξεις του προηγούμενου έτους μαζί με βιβλιοκρισίες (κυρίως βιβλίων σχετικών με την πόλη και την επαρχία Αμμοχώστου), σχόλια, πνευματικές και άλλες παρόμοιες ειδήσεις.

 

Μετά την εισβολή ο ΕΦΣΑ ανέστειλε τις δραστηριότητές του.