Γεώργιος άγιος, Γούρρι

Image

Εκκλησία τρίκλιτη ξυλόστεγη με την αψίδα εγγεγραμμένη σε ευθύ ανατολικό τοίχο. Τα κλίτη χωρίζονται με δυο σειρές λίθινες κολόνες, τρεις σε κάθε κιονοστοιχία κι ένα πεσσό πίσω από το εικονοστάσιο. Η εκκλησία κτίστηκε τον 17ο ή 18ο αιώνα.

Φώτο Γκάλερι

Image