Παναγία, Παραλίμνι

Image

Εκκλησία σήμερα δίκλιτη, με το βόρειο κλίτος στον τύπο του μονόκλιτου με τρούλλο, με επιμηκυσμένη τη δυτική καμάρα και το νότιο κλίτος στον τύπο της καμαροσκέπαστης εκκλησίας. Η εκκλησία έχει σήμερα εσωτερικές διαστάσεις 15,50 Χ 7,60 μ. χωρίς την ημικυκλική αψίδα. Οι καμάρες της εκκλησίας είναι ελαφρά οξυκόρυφες. Έχει δυο εισόδους, μια στον νότιο τοίχο πλάτους 1,56 μ. και μια στον δυτικό τοίχο πλάτους 1,50 μ. Η εκκλησία έχει τρία παράθυρα ορθογώνια, από ένα στον νότιο, τον δυτικό και τον βόρειο τοίχο. Άλλο μικρό παράθυρο υπάρχει στην αψίδα. Ο τρούλλος έχει τέσσερα μικρά παράθυρα.

 

Αρχικά η εκκλησία ήταν μικρή μονόκλιτη με τρούλλο με καλές αναλογίες. Σήμερα η αρχική εκκλησία αποτελεί το βορειοανατολικό τμήμα της εκκλησίας. Η αρχική εκκλησία είχε διακοσμηθεί με τοιχογραφίες οι οποίες καταστράφηκαν τον 19ο αιώνα, όταν η αρχική εκκλησία επεκτάθηκε στα δυτικά και προστέθηκε το νότιο κλίτος. Κατά τις πρόσφατες εργασίες συντήρησης και επισκευής της εκκλησίας βρέθηκαν μικρά κομμάτια τοιχογραφιών που μπορούν να χρονολογηθούν στον 14ο αιώνα. Μετά την ανέγερση του νότιου κλίτους ο ευθύγραμμος ανατολικός τοίχος του κλίτους αυτού διακοσμήθηκε με τοιχογραφίες που εικονίζουν όρθιους αγίους, στην τεχνοτροπία των επιγόνων του Κορνάρου.

 

Στην εκκλησία φυλάσσονται εικόνα του Χριστού του 16ου αιώνα, εικόνες του Χριστού και της Θεοτόκου του 17ου αιώνα και εικόνα ένθρονης Θεοτόκου με προσωπογραφία δωρητή των μέσων του 17ου αιώνα, έργο του Παύλου ιερογράφου, γνωστού ζωγράφου του 17ου αιώνα. Το εικονοστάσιο και τα βημόθυρα είναι του 17ου αιώνα.