Ιωάννης Λαμπαδιστής, Αγρός

Μικρή ξυλόστεγη εκκλησία που έδωσε και το όνομα στο χωριό. Είναι μισοερειπωμένη. Χρησιμοποιήθηκε σαν σχολείο με αποτέλεσμα να ασβεστοχρισθούν οι τοίχοι και να καταστραφούν τοιχογραφίες που ίσως υπήρχαν. Όταν κτίσθηκε νέο σχολικό κτίριο εγκαταλείφθηκε κι ερειπώθηκε.