Κωνσταντίνος και Ελένη άγιοι, Τόχνη

Image

Μεγάλη νεότερη εκκλησία του 19ου αιώνα κτισμένη πάνω σε γέφυρα του ποταμού που περνά μέσα από το χωριό. Στο βήμα της εκκλησίας φυλάσσεται εικόνα της Θεοτόκου Οδηγήτριας του 17ου αιώνα. Στον γυναικωνίτη φυλάσσεται εικόνα του αγίου Ιωάννη του Θεολόγου του 17ου αιώνα. Στο εικονοστάσιο της εκκλησίας υπάρχουν εικόνες του Χριστού και των τριών Ιεραρχών του 1745, έργα του ζωγράφου Φιλάρετου. Στον 18ο αιώνα ανήκει και η εικόνα των αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, ζωγραφισμένη το 1796 από άλλο ζωγράφο. Οι εικόνες του δωδεκαόρτου τεχνοτροπικά ανήκουν στη Σχολή της μονής του Αγίου Ηρακλειδίου, ένας από τους εκπροσώπους της οποίας ήταν τον 18ο αιώνα ο Φιλάρετος.

Φώτο Γκάλερι

Image