Παναγία Χρυσελεούσα, Χλώρακα

Image

Η εκκλησία της Παναγίας Χρυσελεούσας στη Χλώρακα ανήκει στον τύπο του ελεύθερου σταυρού με τρούλλο κι έχει εσωτερικές διαστάσεις 5,90X4,40 μ. Το πλάτος των σκελών του σταυρού είναι 2,40 μ. Η αψίδα της εκκλησίας είναι ημικυκλική τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Έχει χορδή 2 μ. και βέλος 1 μ. Ο τρούλλος έχει τέσσερα μικρά παράθυρα, στο τύμπανο. Η κάλυψη του τρούλλου αντί με ημισφαίριο γίνεται με φουρνικό. Η εκκλησία έχει μια είσοδο στο μέσο του δυτικού τοίχου πλάτους 1,30 μ.

 

Η εκκλησία φαίνεται ότι είχε διακοσμηθεί με τοιχογραφίες μετά την ανέγερσή της. Από τις τοιχογραφίες αυτές σώζονται τα κεφάλια με τον λαιμό και το στήθος τριών αγίων στον νότιο τοίχο του δυτικού σκέλους του σταυρού. Δεν είναι βέβαιο αν κάτω από τις άτεχνες τοιχογραφίες του τέλους του 19ου αιώνα που καλύπτουν την αψίδα, τον τρούλλο και τις καμάρες υπάρχουν οι αρχικές τοιχογραφίες.