Χουρμούζιος Ευριπίδης

Image

Ευριπίδης Χουρμούζιος, γιος του Στυλιανού Χουρμουζίου κι αδελφός των Χριστοδούλου και Γεωργίου Χουρμουζίου. Επίσης πατέρας του σημαντικού λογίου, κριτικού και συγγραφέα Αιμιλίου Χουρμουζίου. Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1880 και πέθανε στην Αθήνα το 1971. Φοίτησε στην Ελληνική Σχολή της Λεμεσού. Στην ίδια πόλη ανέλαβε, από το 1912, τη διεύθυνση της εβδομαδιαίας εφημερίδας Σάλπιγξ την οποία είχε ιδρύσει ο πατέρας του κι αργότερα είχε διευθύνει ο αδελφός του Χριστόδουλος. Την Σάλπιγγα εξέδιδε ο Ευριπίδης Χουρμούζιος μέχρι και το 1926, οπότε έφυγε από την Κύπρο κι εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Εκεί συνέχισε να εκδίδει την Σάλπιγκα για έναν ακόμη χρόνο.

 

Εξάλλου στη Λεμεσό εξέδωσε και άλλα έντυπα: το 15νθήμερο παιδικό περιοδικό Παιδική Ἠχώ (κατά το 1903 -1905), το επίσης 15νθήμερο οικογενειακό περιοδικό Παρθενών (κατά το 1906-1908 και 1913 - 1914) και την 15νθήμερη εφημερίδα Τά Νέα (το 1912).

Φώτο Γκάλερι

Image