Ερμαίος

Image

Κύπριος γλύπτης του 7ου π.Χ. αιώνα, ο αρχαιότερος από το νησί που γνωρίζουμε. Μας είναι γνωστός επειδή το όνομά του, γραμμένο σε συλλαβική γραφή, βρέθηκε στους Δελφούς, πάνω σ' ένα χάλκινο πόδι λιονταριού που αποτελούσε τμήμα ενός τρίποδα.

 

Το εύρημα αυτό χρονολογήθηκε στον 7ο π.Χ. αιώνα και η εξέτασή του έδειξε ότι θα πρέπει να είχε κατασκευαστεί στην Κύπρο. Ακόμη, κατά τον Masson, επειδή η επιγραφή με το όνομα του κατασκευαστή είναι γραμμένη στο κοινό συλλαβάριο, πρέπει να θεωρηθεί ότι ο Ερμαίος δεν ήταν Πάφιος και, πιθανότατα, ούτε Κουριεύς, αλλά από άλλο μέρος του νησιού.

 

Ο Ερμαίος μπορεί να θεωρηθεί ως ο πρώτος δωρητής προς τον Απόλλωνα στους Δελφούς από ολόκληρο τον Ελληνισμό, με βάση τις μέχρι σήμερα επιγραφικές μαρτυρίες.

 

Δεν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη πληροφορία για τη ζωή και το έργο του.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια