Παγκόσμια Ημέρα Άγριας Ζωής

Image

Στις 20 Δεκεμβρίου 2013, η 68η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε να ανακηρύξει την 3η Μαρτίου ως Παγκόσμια Ημέρα Άγριας Ζωής (World Wildlife Day), με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού για τα θέματα προστασίας της άγριας πανίδας και χλωρίδας.

(Βλέπε αφιέρωμα: Θάμνοι της Κυπριακής Χλωρίδας

 

Η ημερομηνία που επιλέχθηκε δεν είναι τυχαία, αφού στις 3 Μαρτίου 1973 υιοθετήθηκε η Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο Απειλούμενων Ειδών της Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας, γνωστή ως «CITES», η οποία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για να εξασφαλιστεί ότι το διεθνές εμπόριο δεν αποτελεί απειλή για την επιβίωση των ειδών.

(Βλέπε αφιέρωμα: Τα πουλιά της Κύπρου)

 

Η λαθροθηρία και η λαθρεμπορία άγριας πανίδας και χλωρίδας είναι ένα παλιό και παγκόσμιο φαινόμενο, που σήμερα έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις, δεδομένης της αύξησης της ζήτησης και της εμπορίας μέσω διαδικτύου.

(Βλέπε αφιέρωμα: Τα ερπετά της Κύπρου)

 

Αυτό το παράνομο εμπόριο Άγριας Ζωής που συχνά διεξάγεται οργανωμένα, έχει γίνει ιδιαίτερα απειλητικό για πολλά είδη σε όλο τον κόσμο. Ζώα προωθούνται στη μαύρη αγορά ενώ άλλα σκοτώνονται για το κρέας, το δέρμα, τα δόντια ή τη γούνα τους και ο κατάλογος των απειλούμενων ειδών συνεχώς μεγαλώνει.

(Βλέπε Αφιέρωμα: Τα ζώα της Κύπρου)