Φραγκούδης Δημήτριος

Image

Ο Δημήτριος Φραγκούδης καταγόταν από την Τεργέστη και ήταν γιατρός. Ιδρυτής της κυπριακής οικογένειας Φραγκούδη. Ήρθε στην Κύπρο περί το 1737 κι εγκαταστάθηκε στη Λεμεσό. Το 1738 διορίστηκε ως ο πρώτος υποπρόξενος της Αγγλίας στη Λεμεσό. Στο εκεί σπίτι του φιλοξενούνταν πολλοί επίσημοι ξένοι και περιηγητές, αρκετοί δε απ' αυτούς τον αναφέρουν σε κείμενά τους, όπως ο Richard Pococke κι ο Michael de Vezin.