Οικονομίδης Δημήτριος

Image

Δάσκαλος στον Καραβά. Αγωνιστής στην ελληνική επανάσταση του 1821. Φεύγοντας κρυφά από την Κύπρο, είχε πάει στην Ελλάδα ως εθελοντής και είχε υπηρετήσει από την αρχή μέχρι το τέλος του αγώνα. Μεταξύ άλλων, αναμείχθηκε και στις προσπάθειες για διοργάνωση εκστρατείας προς απελευθέρωση της Κύπρου.

 

Το 1831 επέστρεψε στην Κύπρο για να διεκδικήσει την δημευθείσα από τους Τούρκους περιουσία του, χωρίς όμως να κατορθώσει ο,τιδήποτε. Παρέλαβε μόνο μερικά κοσμήματα που η οικογένεια πρόλαβε να κρύψει πριν από τη φυγή της από το νησί.

 

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, υπηρέτησε σε κυβερνητικές θέσεις ως ελεγκτής. Διετέλεσε και αντιπρόεδρος του ελεγκτικού συνεδρίου.

 

Δάσκαλος στον Καραβά 

Αρκετά χρόνια αργότερα φαίνεται ότι επανήλθε πάλι στην Κύπρο. Ο Δημήτριος Οικονομίδης, γνωστός ως Παπαδημήτρης, σύμφωνα με πληροφορίες του Λοίζου Φιλίππου ήταν ο δεύτερος διδάσκαλος στον Καραβά, μετά τον Αθανάσιο Τριανταφυλλίδη (1855-1863). Σε ανέκδοτο έγγραφο του Μητροπολίτη Κερύνειας Χρυσάνθου προς τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο ημερομηνίας 21 Νοεμβρίου 1865, αναφέρεται ότι η έναρξη της λειτουργίας του Σχολείου στον Καραβά έγινε στις 9 Μαρτίου 1863 με διδάσκαλο το Δημήτριο Οικονομίδη αντί ετησίου μισθού 3.500 γροσίων.

Ο Ι.Κ. Περιστιάνης συμπληρώνει ότι ο Παπαδημήτρης Οικονομίδης δίδαξε στο πρώτο Σχολείο του Καραβά, που μεταφέρθηκε από τη Μονή της Αχειροποιήτου και λειτούργησε για κάποιο χρονικό διάστημα στο Μετόχι του Κύκκου, όπου κτίστηκε μετά το 1863 το πρώτο κοινοτικό σχολείο και αργότερα η εκκλησία της Ευαγγελίστριας. Αναφέρει ο ίδιος: «Τον πρώτο διδάσκαλο Αθανάσιο Τριανταφυλλίδη, γνωστόν ως «Δασκαλούδιν», διεδέχθη ο Καραβιώτης Παπα Δημήτρης Οικονομίδης, όστις εδίδασκε το 1860 στο νεόκτιστο ιδιόκτητο σχολείο». Ο Ιωάννης Γεωργιάδης, γνωστός ως ο «Σχολαστικός», από τον Καραβά και αργότερα κάτοικος στο Κάρμι, γράφει σχετικά με τον Παπαδημήτρη: «Έμαθον τα πρώτα γράμματα εν τη Σχολή Καραβά, ην διηύθυνεν ο Δημήτριος Οικονομίδης, όστις ιερώθη υπό το όνομα Παπαδημήτριος. Ούτος εδίδασκεν εν τη οικία του. Εφοίτησα παρ' αυτώ εν έτος. Το σύστημα διδαχής ήτο το των πινάκων διά την ανάγνωσιν και το της άμμου δια την γραφήν. Μετά εν έτος ιδρύθη το Δημοτικόν Σχολείον Καραβά υπό της Κοινότητος, ένθα είναι και σήμερον, επεκταθέν συν τω χρόνω. Εφοίτησα και εν αυτώ διευθύνοντος του Δημητρίου Οικονομίδου, όστις εδίδαξεν επί τρίμηνον και ασθενήσαντος αντικατεστάθη υπό του εν Λευκωσία Σωκράτους Βακκιρτζίδου διδάξαντος επί εν έτος. Τούτον διεδέχθη ο Δημήτριος Οικονομίδης επί εν έτος και 6 μήνας ... ». 

 

Πηγές 

  1. Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια
  2. Περιοδικό Καραβας