Εξτρέμα Έξω Ρέμα

Image

Με το όνομα αυτό, που το παραθέτει ως Extrema, ο Στέφανος Λουζινιανός αναφέρει ότι υφίστατο στην Κύπρο κατά τα Μεσαιωνικά Χρόνια μία πόλη. Προσθέτει δε ότι αυτή ευρισκόταν επί υψώματος, στην περιοχή του ακρωτηρίου Γκρέκο, στην επαρχία Αμμοχώστου.

 

Ο αρχιμανδρίτης Κυπριανός, αντλώντας προφανώς από τον Στέφανο Λουζινιανό, γράφει ότι επρόκειτο για «χωρίον από τα μεγάλα, κείμενον πλησίον εις τον Κάβον της Γραίας» (=Κάβο Γκρέκο). Προσθέτει δε ότι «μήτε άλλην είδησιν έχομεν περί τούτου» (Ιστορία Χρονολογική..., 1788, σ. 30).

 

Προφανώς η ξενοποιημένη ονομασία Extrema την οποία δίνει ο Στέφανος Λουζινιανός, δεν ήταν η πραγματική. Ίσως η πραγματική ονομασία του οικισμού να ήταν Ἐξω Ρέμα. Πάντως δεν επρόκειτο ούτε για πόλη, ούτε για «χωρίον από τα μεγάλα», διότι εάν έτσι ήταν, θα υπήρχαν περισσότερες πληροφορίες περί τούτου. Η παντελής έλλειψη πληροφοριών, φανερώνει αντιθέτως ότι επρόκειτο περί μικρού και ασήμου οικισμού. Που άγνωστο είναι ακόμη και το πότε άκμασε και πότε διαλύθηκε. Μάλιστα δεν σημειώνεται ούτε σε παλαιούς χάρτες.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια