Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων

Image

Κάθε χρόνο στις 14 Οκτωβρίου, τα μέλη της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC), του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO) και της Διεθνούς Τηλεπικοινωνιακής Ένωσης (ITU), εορτάζουν την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων, προς τιμήν των χιλιάδων ειδικών σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίοι συνεργάζονται για την εκπόνηση των Διεθνών Προτύπων. Τα Διεθνή Πρότυπα χρησιμοποιούνται σε εθνικό και τοπικό επίπεδο για να καλύπτουν απαιτήσεις της κοινωνίας, της αγοράς και της νομοθεσίας.

 

Στην Κύπρο ο επίσημος Εθνικός Φορέας Τυποποίησης είναι ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) ο οποίος από την 1η Ιανουαρίου 2005 και ανέλαβε τη δραστηριότητα της Τυποποίησης με βάση το Νόμο 156(Ι)/2002. Λειτουργεί ως οργανισμός ιδιωτικού δικαίου με μόνο μέτοχο την Κυπριακή Δημοκρατία. Διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και απαρτίζεται από σημαντικές προσωπικότητες της Κυπριακής κοινωνίας.Ο Οργανισμός συμμετέχει ενεργά στη Διεθνή και Ευρωπαϊκή Τυποποίηση ως πλήρες μέλος των Διεθνών Οργανισμών Τυποποίησης ISO και ITU ως επίσης και των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης CEN, CENELEC και ETSI. Ως ισότιμο μέλος, εκπροσωπεί την Κύπρο σε Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Τεχνικές Επιτροπές Τυποποίησης, με γνώμονα πάντα τη διασφάλιση των εθνικών της συμφερόντων.

 

Ο CYS διαχειρίζεται το Εθνικό Σύστημα Τυποποίησης και συστήνει, όπου απαιτείται, Εθνικές Τεχνικές Επιτροπές Τυποποίησης οι οποίες έχουν αποστολή την εκπόνηση και επεξεργασία προτύπων που αφορούν άμεσα τα Κυπριακά προϊόντα και υπηρεσίες. Προωθεί τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή πρότυπα σε όλα τα επίπεδα της Κυπριακής κοινωνίας μέσω εκδηλώσεων και εκπαιδεύσεων, όπως ενημερωτικές και εκπαιδευτικές ημερίδες, διαλέξεις και σεμινάρια.

 

Στόχοι του οργανισμού είναι μεταξύ άλλων η εδραίωση των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων ως αποτελεσματικό εργαλείο για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στη σύγχρονη κυπριακή κοινωνία.

Επίσης, η ενίσχυση του εθνικού συστήματος τυποποίησης έτσι ώστε να διασφαλίζονται αποτελεσματικά τα εθνικά συμφέροντα της Κύπρου στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές σύστημα τυποποίησης και η προώθηση των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της ασφάλειας και υγείας των καταναλωτών.