Ηρακλειδιανή

Αναφέρεται ως αδελφή του αγίου Ηρακλειδίου, σε σχέση προς ένα θαύμα του. Σύμφωνα προς τον Βίο του αγίου Ηρακλειδίου, όταν η αδελφή του Ηρακλειδιανή πέθανε, παρουσιάστηκε λίγο αργότερα στον άγιο ένας άνθρωπος που λεγόταν Τιμόθεος και ζητούσε να πληρωθεί το ποσό των 30 νομισμάτων που τα είχε δώσει στην Ηρακλειδιανή να τα φυλάξει. Τότε ο άγιος Ηρακλείδιος πήγε στο λόφο της Κορώνης, όπου είχε ταφεί η αδελφή του και τη ρώτησε πού βρίσκονταν φυλαγμένα τα χρήματα. Εκείνη απάντησε από τον τάφο, υπέδειξε το μέρος και τα χρήματα βρέθηκαν.

 

Παρόμοιο θαύμα αναφέρεται ότι είχε κάνει και ο άγιος Σπυρίδων, με τη νεκρή κόρη του Ειρήνη*.