Θεβέτ Αντρέ

Image

Γάλλος συγγραφέας, ιστοριοδίφης και γεωγράφος του 16ου αιώνα, που επεσκέφθη και την Κύπρο κατά τη διάρκεια ταξιδιών του και έγραψε τις εντυπώσεις του από το νησί. Για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα έζησε στην Ελλάδα, την οποία περιόδευσε ολόκληρη, περιλαμβανομένων και πολλών νησιών της. Γνωστά έργα του είναι η «Κοσμογραφία της Ανατολής», που εξεδόθη στην Λυών το 1556, και η «Παγκόσμια Κοσμογραφία», που εξεδόθη στο Παρίσι το 1575.

 

Δεν είναι γνωστό πότε ακριβώς επεσκέφθη την Κύπρο ο Αντρέ Θεβέτ. Πάντως το κείμενό του για την Κύπρο εγράφη αρκετά αργότερα από την επίσκεψή του, που θα έγινε μάλλον πριν από το 1575, εφόσον στην «Παγκόσμια Κοσμογραφία» του (Cosmographie Universelle) που εξεδόθη την χρονιά αυτή, υπάρχει και καταχώρηση για την Κύπρο. Στο κείμενό του δεν ανευρίσκονται οποιεσδήποτε αναφορές που να φανερώνουν, τουλάχιστον, εάν η επίσκεψή του έγινε κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας (πριν από το 1570/71) ή ύστερα από αυτήν, κατά τα χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας (1570/71 κ.ε.). Πάντως ο C.D. Cobham («Excerpta Cypria», 1908, σσ. 178-180) τοποθετεί την επίσκεψή του στο έτος 1590, χωρίς επαρκή αιτιολόγηση. Ο Cobham δίνει και την πληροφορία ότι από το περί Κύπρου κείμενο του Αντρέ Θεβέτ είχε αντλήσει και κάποιος Ch. Schefer, που συνέγραψε ένα άλλο κείμενο για το νησί το οποίο και περιέλαβε σε μία έκδοσή του που έγινε στο Παρίσι το 1890.

 

Στο περί Κύπρου κείμενό του, ο Αντρέ Θεβέτ ασχολήθηκε βασικά με το ιστορικό παρελθόν του νησιού, την εκκλησιαστική του επίσης ιστορία, παραθέτει αγίους, μάρτυρες, μοναστήρια κλπ., ενώ αναφορές έχει και για μερικά προϊόντα της Κύπρου, περιλαμβανομένου του φημισμένου της κρασιού. Ανευρίσκονται επίσης παρατηρήσεις και σχόλια για τους Κυπρίους.