Θεμίσων

Πρόσωπο της Αρχαιότητας που αναφέρεται από τον Διόδωρο τον Σικελιώτη ως δυνάστης της Κερυνίας. Αν, κατά την παρατήρηση του Κυρ. Χατζηιωάννου, είναι το ίδιο πρόσωπο προς το οποίο απέστειλε ο Αριστοτέλης τον λόγο του Προτρεπτικός πρός Θεμίσωνα, τότε ο Θεμίσων θα πρέπει να βασίλεψε στην Κερύνεια από τα μέσα του 4ου αιώνα ως το 312 π.Χ., χρονιά που θανατώθηκε.

 

Εκτός από τις διάφορες φιλολογικές αναφορές, και το ίδιο το γεγονός ότι ο Αριστοτέλης είχε γράψει τον Προτρεπτικόν του προς Θεμίσωνα των Κυπρίων βασιλέα, δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα επιγραφικές ή νομισματικές μαρτυρίες για τον βασιλιά αυτό. Διάφορες συζητήσεις έγιναν κατά καιρούς, και ποικίλες απόψεις εξεφράσθησαν, ως προς το ποιας κυπριακής πόλης ήταν βασιλιάς ο Θεμίσων, γιατί ο Αριστοτέλης απευθύνθηκε ειδικά σ' αυτόν, ποιες ήσαν οι μεταξύ τους σχέσεις κλπ. Αναλυτικά, βλέπε  W. Gerson Rabinowitz, Aristotle's Protrepticus and the Sources of its Reconstructions, University of California 1957.

 

Λογική πάντως φαίνεται η εξήγηση ότι ο Θεμίσων θα πρέπει να ανέβηκε στο θρόνο σε νεαρή ηλικία και ο Προτρεπτικός του Αριστοτέλους να του απευθύνθηκε με την ευκαιρία της ανόδου του στον θρόνο, γύρω στο 350 π.Χ. Κατά τον W. Jaeger, στόχος του Αριστοτέλους ήταν πιθανότατα να εξασφαλίσει στο πρόσωπο του Θεμίσωνος την εφαρμογή του πλατωνικού δόγματος ότι τότε μόνο θα πάψουν τα κακά των ανθρώπων, όταν, είτε οι φιλόσοφοι βασιλέψουν, είτε οι άρχοντες φιλοσοφήσουν. Ο Θεμίσων είχε, κατά τον Αριστοτέλη, πλούτο, δύναμη και πνευματικές ικανότητες, στοιχεία που θα συντελούσαν «προς τό φιλοσοφῆσαι», στην πρόοδο δηλαδή της φιλοσοφίας.

 

Όσο για τις σχέσεις του μεγάλου φιλοσόφου με τον Θεμίσωνα, εξεφράσθη η άποψη ότι πιθανώς οι δυο άνδρες συνδέθηκαν μέσω του Κυπρίου Ευδήμου*, στενού φίλου του Αριστοτέλους.