Μόρε Ζάκκο Zacco More

Image

Λατίνος επίσκοπος Λεμεσού κατά και περί το 1310. Αναφέρεται από τον Amadi ότι το 1310 είχε συνοδεύσει στην Αρμενία (Μικρά Ασία) τον παπικό νούντσιο Ραϋμόνδο ντε Πινς για να επιτύχει απελευθέρωση και επιστροφή στην Κύπρο του βασιλιά Ερρίκου Β', ο οποίος είχε εκθρονιστεί πιο πριν (1306) από τον αδελφό του Αμωρύ.