Σκάρφου γεφύρι

Image

Στη βορειοανατολική περιοχή της Πάφου, μεταξύ των χωριών Ευρέτου και Σαραμά, υπάρχουν τα απομεινάρια ενός εγκαταλελειμμένου αμιγώς Ελληνικού οικισμού, του Σκάρφου. Οι τελευταίοι κάτοικοι του χωριού φαίνεται να το εγκατέλειψαν γύρω στο 1931. Ο οικισμός βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του χωριού Σίμου. Πολύ κοντά στον οικισμό βρίσκεται και το ομώνυμο γεφύρι, το γεφύρι του Σκαρφού. Πρόκειται για πετρόκτιστο γεφύρι, μονόκλιτο, με άνοιγμα τόξου στα 8,50 μέτρα και πλάτος οδοστρώματος 2,75μέτρα.

 

Είναι από τα αρχαιότερα που διασώζονται στη Κύπρο και σύμφωνα με επιγραφή σε πλάκα που είναι τοποθετημένη σε αυτό κτίστηκε το 1618 μ. Χ.. Πρόκειται για μονόκλιτο γεφύρι με άνοιγμα του τόξου του 8,50 μέτρα και πλάτους του οδοστρώματος του 2,75 μέτρα.

 

Φώτο Γκάλερι

Image
Image