Ακαπνού γεφύρι

Image

Το ενετικό γεφύρι της Ακαπνούς βρίσκεται στα βορειοδυτικά της κοινότητας, σε απόσταση 300 μέτρων από το κέντρο.

 

Με το συγκεκριμένο γεφύρι συνδέονται μια σειρά από ιστορίες. Αξίζει να αναφερθεί πως αυτό χρησιμοποιείτο από το στρατό των Σταυροφόρων για να περάσουν από τη Λάρνακα στην περιοχή της Πιτσιλιάς. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του η δύο καμάρες (ή τόξα), η μία οξυκόρυφη και η άλλη ημικυκλική. Συνήθως οι Ενετοί έκτιζαν γεφύρια με ένα τόξο, με εξαίρεση (στην Κύπρο) αυτό το γεφύρι και το γεφύρι της Τριμίκλινης.   Εκεί κοντά βρίσκεται και το "αρκάτζιν της Ρήγαινας" όπου, σύμφωνα με την παράδοση, η Ρήγαινα, καταδιωκόμενη από τους Σαρακηνούς, έπεσε από το άλογό της και σκοτώθηκε.